Kruszywa drogowe – które są najwytrzymalsze?

Kategoria: Blog

serpentynit

Zastosowanie wysokiej jakości kruszyw drogowych ma niebagatelne znaczenie przy wykonywaniu prac w budownictwie drogowym. To właśnie te frakcje kamienne w dużym stopniu decydują o trwałości danej nawierzchni oraz jej odporności na uszkodzenia i popękania.

Kruszywa a ich zastosowanie w infrastrukturze

Kruszywa drogowe znajdują zastosowanie w niemal wszystkich pracach związanych z budową nowych elementów infrastruktury, czy to drogowej, czy kolejowej. Ich rola jest nie do przecenienia również przy modernizacji nawierzchni drogowej.

Bez tych surowców nie powstałaby ani nie zostałaby wyremontowana żadna jezdnia – są one wysypywane na drogę w celu poprawy stanu gruntu, i dopiero na tak odpowiednio utwardzoną nawierzchnię jest wylewany asfalt. Wybór wysokogatunkowych kruszyw jest szczególnie istotny w przypadku budowy dróg ekspresowych i autostrad, które muszą być na tyle wytrzymałe, aby poradzić sobie z bardzo dużym natężeniem ruchu. Są ponadto wykorzystywane przy utwardzaniu dróg polnych, które po obfitych ulewach stają się nieprzejezdne. Aby ruch znowu był możliwy, wystarczy wysypać odpowiednią ilość kruszywa.

Innym przykładem zastosowania tych surowców są prace związane z układaniem nasypów kolejowych. Stanowią one podstawę, na której układa się tory kolejowe, a także zabezpieczają przed ich rozsuwaniem się. Innymi słowy, są gwarantem bezpiecznego kursowania pociągów.

Poszczególne kruszywa drogowe różnią się nie tylko składem granulometrycznym, lecz także właściwościami fizyko-mechanicznymi skały, z której powstały. Które z nich są najwytrzymalsze?

Serpentynit jako wytrzymałe kruszywo drogowe

Wśród najwytrzymalszych surowców, służących do produkcji kruszyw drogowych, często wymieniany jest serpentynit antygorytowy. Jego zastosowanie w budownictwie drogowym jest niezwykle szerokie. Serpentynit antygorytowy jest przerabiany na tłuczeń, który stanowi solidny pokład pod przyszłe drogi. Został wykorzystany m. in. jako podbudowa drogowa dla śródmiejskiej i autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz dla drogi ekspresowej S8. Surowiec ten służy również do produkcji grysów do smołobetonów i asfaltu, a także do wyrobu materiałów krzemiano-magnetyzowych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom – mrozoodporności, odporności na ściskanie, niskiej nasiąkliwości – jest doskonałym spoiwem drogowym.