Historia eksploatacji serpentynitu

Kategoria: Blog

eksploatacjia serpentynitu

Skały serpentynitowe występują w rejonie masywu Ślęża, będącym jednym z największych złóż tego kamienia na terenie Europy. Długa i ciekawa jest historia wydobycia tego surowca. Jego niezwykłe walory estetyczne i funkcjonalne zostały odkryte już setki lat temu. Wróćmy na chwilę do tych czasów.

Dawno, dawno temu…

Początki wydobycia złóż serpentynitowych na terytorium Polski sięgają okresu neolitycznego (4000-1700 lat p.n.e.). Wówczas to z nefrytów, występujących w skałach serpentynitowych, wyrabiano proste narzędzia oraz drobną biżuterię. Produkcja narzędzi możliwa była dzięki temu, że serpentynit jest najtwardszą ze skał, z kolei do wytwarzania biżuterii z tego surowca zachęcały jego unikatowe walory estetyczne kamienia. W wykopaliskach archeologicznych z tego rejonu znaleziono m.in. noże i toporki wykonane właśnie z serpentynitu antygorytowego. Narzędzia te, określane jako topory ślężańskie, odnaleziono na zboczach Raduni i Jańskiej Góry.

Zwiększenie wydobycia serpentynitu i innych surowców nastąpiło około X wieku, kiedy to bloki skalne zaczęto stosować jako elementy architektoniczne dla budujących się kościołów. W następnych wiekach serpentynit wykorzystywano do układania posadzek w obiektach sakralnych, a także do wyrabiania mis, waz i innych naczyń ozdobnych. Powoli odkrywano wszechstronne możliwości zastosowania tego surowca.

Jednym z najciekawszych przykładów jego zastosowania są serpentynitowe schody prowadzące na ambonę w kościele św. Marii Magdaleny, mieszczącym się w Przemiłowie koło Sobótki.

Czasy współczesne

Eksploatacja złóż serpentynitu antygorytowego na Dolnym Śląsku prowadzona jest od lat 60. XX wieku. Współcześnie surowiec ten ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla budownictwa. Jest wykorzystywany m.in. przy produkcji kruszyw drogowych i budowlanych, a także przy wytwarzaniu kamieni dekoracyjnych do ogrodów. Dzięki połączeniu wyjątkowej wytrzymałości i niepowtarzalnych walorów estetycznych, wyroby serpentynitowe cieszą się coraz większą popularnością.